Després de cinc anys intentant la integració de la redacció de l’edició impresa amb la digital, el diari USA Today finalment ha decidit separar-les. Segons assenyalen, la integració va funcionar durant un cert temps, però ara és necessari separar les redaccions per poder enfrontar-se a noves necessitats.

De no fer-ho així, expliquen que l’empresa no podria aprofitar les oportunitats dels mòbils i les tauletes, perquè no podrien preparar una oferta dissenyada i editada per a les característiques pròpies d’aquest nou mercat. D’aquesta manera diuen que podran concentrar-se en les noves tendències que apareguin en cada plataforma.

Font: 233grados