El digital Catalunya Religió ha estrenat una edició en paper gratuïta de periodicitat mensual, amb un tiratge de 23.000 exemplars. Amb aquest nou format, el mitjà persegueix arribar a nous lectors i donar més visibilitat als continguts que elabora.

L’edició impresa recull diversos articles d’actualitat sobre l’Església i la resta de tradicions religioses presents a Catalunya, confeccionats per un grup de periodistes especialitzats en la informació religiosa.

El primer número en paper es pot trobar en més de 130 parròquies i locals religiosos de 70 poblacions de Catalunya. La intenció és ampliar la seva distribució als centres que ho sol·licitin. A banda, la publicació també s’envia a més de 1.700 adreces d’escoles cristianes, entitats religioses, comunitats de vida religiosa i monestirs, representants institucionals, i aquelles persones que fan una aportació econòmica al projecte.

El portal Catalunya Religió va ser posat en marxa a finals de 2009 per un grup de laics preocupats per la presència pública del fet religiós, aixoplugats en l’Associació Cercle d’Estudis Conciliars. Recentment l’entitat s’ha transformat en la Fundació Catalunya Religió, que ha passat a gestionar el projecte.