La Universitat de Barcelona ha canviat la denominació de dues de les seves facultats per adaptar el seu nom als nous ensenyaments en l’àmbit de la comunicació que imparteixen.

En concret, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació ara és la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals, mentre que la Facultat de Filologia s’ha transformat en la Facultat de Filologia i Comunicació.

Les respectives noves nomenclatures responen al fet que, en els darrers anys, ambdues facultats han ampliat l’oferta formativa amb diversos ensenyaments del sector de la comunicació, que cada cop presenta més perfils professionals.

La Facultat de Biblioteconomia i Documentació des de l’any 2012 també acollia ensenyaments de Comunicació Audiovisual. “Per aquesta raó era necessari canviar el nom del centre pel de Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals, que identifiqués la totalitat dels estudis que s’hi fan”, assenyala el degà, Miquel Térmens.

“La incorporació del concepte d’Informació –en lloc de Biblioteconomia i Documentació– no significa una renúncia a aquestes arrels, sinó més aviat una adaptació al món actual. La biblioteconomia i la documentació continuen sent les bases científiques d’aquesta àrea, però ara cal reconèixer que el seu objecte de treball s’ha ampliat més enllà del llibre”, explica Térmens.

Pel que fa a la inclusió del terme Informació en la nova denominació, la Facultat ressalta que cada cop més aquesta es gestiona en forma de dades (textuals, numèriques, sonores o gràfiques) que després es materialitzen en multitud d’objectes documentals. Pel que fa a la inclusió de Mitjans Audiovisuals, apunta que és per identificar que els estudis en aquest àmbit que s’hi imparteixen van destinats a formar professionals que podran treballar en mitjans diferents: cinema, televisió, internet, etc.

En el cas de la nova Facultat de Filologia i Comunicació, la UB justifica el canvi perquè la nova denominació recull millor el conjunt d’ensenyaments que imparteix el centre, així com les competències associades i els perfils professionals per als quals es capacita l’alumnat. “El nou nom palesa l’aposta decidida per enfortir la tradició amb la modernitat que constitueix el nostre projecte de futur”, assegura el degà, Javier Velaza.

Des del curs 2011-2012, la Facultat imparteix el grau de Comunicació i Indústries Culturals, i des del 2014-2015 el màster de Comunicació Especialitzada.

Velaza es mostra convençut de la necessitat social, “ara més que mai”, dels estudis de Filologia que s’imparteixen. Amb tot, creu que calia incorporar a la identitat del centre els estudis de Comunicació encetats en els últims anys per la seva alta demanda i implantació en el mercat laboral.

“La presència d’aquests estudis a la Facultat ha suposat un elevat nivell de transversalitat en el terreny acadèmic, ja que en la docència hi participen tant docents experts en mitjans de comunicació com professorat de filologia i lingüística, les especialitats dels quals –com la semiòtica, la teoria de la comunicació o l’expressió oral i escrita en català i castellà– constitueixen una part essencial del programa”, subratlla el degà.