El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat ha obert el procés de licitació per adjudicar la prestació de serveis de difusió audiovisual i miscel·lània de serveis de ràdio.

El servei ja es va licitar el setembre de 2018, però al desembre es va haver de suspendre l’adjudicació perquè es va detectar un error en el plec de clàusules administratives, que no incloïen els preus unitaris màxims.

En la nova licitació, el pressupost base es manté en 17.779.622,24 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza l’11 de juny.

L’objecte del contracte es divideix en tres parts, malgrat no contempla lots:

  • Transport i distribució dels senyals audiovisuals fins als centres emissors i la seva radiodifusió per donar cobertura a la població de Catalunya. Inclou la radiodifusió de tots els múltiplex de la TDT; la radiodifusió d’emissions de ràdio en FM de Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Música, i iCat; i la radiodifusió de TV3 via satèl·lit.
  • Prestació de serveis de transport i contribució de senyals audiovisuals i dades per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
  • Prestació del servei de manteniment d’equips, coubicació i transport basats bàsicament en tecnologies de radiocomunicació per a diferents departaments de la Generalitat.