El Laboratori d’Adaptacions Audiovisuals de Barcelona ha obert la primera convocatòria d’obres literàries publicades amb capacitat de ser adaptades a l’àmbit audiovisual.

Impulsat per la Barcelona Film Comission, l’objectiu del LAAB és la creació d’un catàleg que serà promogut en l’àmbit de la gestió de drets de propietat intel·lectual.

Les obres han de tenir alguna vinculació amb Barcelona, i poden estar publicades en català, castellà o anglès. El termini per presentar propostes finalitza el 28 de febrer.

El comitè d’avaluació n’escollirà sis, les quals disposaran d’una dotació econòmica de 5.000 euros, vinculada a l’elaboració d’una primera versió de guió adaptat en el termini d’un any.

La convocatòria es dirigeix a autors, editors, agents literaris i productors audiovisuals de la Unió Europea i que disposin dels drets d’adaptació a l’àmbit audiovisual de l’obra publicada.

Els criteris de selecció seran l’eficàcia per ser adaptada al sector audiovisual (fins a 30 punts de 100); la capacitat narrativa per a l’adaptació (30 punts); la vinculació, existent o potencial, amb Barcelona (20 punts); la capacitat de l’obra per ser adaptada a un cost de realització inferior als 3 milions d’euros (15 punts), i la inclusió de la perspectiva de gènere (5 punts).

El LAAB neix amb la voluntat de crear noves dinàmiques d’entesa i enfortiment entre els diferents sectors culturals de la ciutat que tenen un element comú: la generació de continguts amb capacitat per a ser difosos mitjançant diferents plataformes d’exhibició.