La ONG de defensa dels drets de la infància Educo ha publicat una guia per entrevistar nens, nenes i adolescents dirigida a periodistes . El document pretén ser una eina de consulta i orientació perquè els professionals de la comunicació puguin informar d’una manera més responsable sobre qüestions relacionades amb la infància i aplicar un enfocament de drets.

La guia inclou recomanacions per abans, durant i després de l’entrevista, així com sobre la presentació de la informació. El manual també dedica un apartat específic per fotografiar o filmar nens, nenes i adolescents respectant els seus drets.

Entre d’altres, la guia d’Educo destaca el respecte, el consentiment i el risc com els tres elements clau als quals atenir-se a l’hora d’informar sobre infants i adolescents. A més, considera fonamental que els joves sàpiguen com utilitzaran els mitjans la informació que proporcionen i la seva imatge. També remarca que cal mantenir la confidencialitat de les dades dels menors i els seus familiars i entorn.

“Una cobertura periodística coherent amb els drets humans i amb els drets de nenes, nens i adolescents exigeix coneixement, compromís, responsabilitat i un maneig ètic per part de periodistes i professionals de la comunicació”, afirma Educo.

“Presentar notícies o informació relacionada amb la infantesa i l’adolescència és fonamental per a visibilitzar la seva situació i promoure la seva participació protagonista. No obstant això, un enfocament inadequat podria comportar una vulneració dels seus drets i un risc per al seu benestar”, adverteix l’ONG.