La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha obert un procés de selecció per disposar d’una borsa de treball per a la contractació temporal de documentalistes. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 23 de gener.

Les persones que superin el procés quedaran en una borsa de personal durant un període de dos anys per a futures necessitats de contractacions temporals que es puguin produir (interinitats, eventuals per circumstàncies de la producció, etc.). En cas de contractació, la jornada és de 37,5 hores setmanals amb una retribució de 41.907,37 euros anuals.

Entre altres requisits es demana tenir titulació de Grau o Llicenciatura en Biblioteconomia i Documentació; o bé estar en possessió d’altres estudis universitaris finalitzats amb postgrau o màster de l’àmbit de biblioteconomia, documentació o arxivística; o bé tenir anys d’experiència acreditada en el treball de documentació o similar.