La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de doblatge en català de sèries de ficció i animació, documentals i pel·lícules.

El pressupost base de licitació és de 5 milions d’euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 25 de novembre.

El concurs estableix un màxim de 1.200 hores anuals de doblatge per a cinc estudis, als quals s’adjudicarà un percentatge d’hores. La previsió és que el servei s’iniciï l’1 de febrer de 2020.

La mesa de contractació tindrà en compte com a únic criteri de valoració l’oferta econòmica.