La Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana ha presentat al·legacions al Pla tècnic de la Televisió Digital Terrestre del Ministeri d’Economia i Empresa, el qual regula diferents aspectes de l’anomenat segon dividend digital.

En la reclamació, la FOLC demana que el pla inclogui un nou múltiplex per a Catalunya, Illes Balears i País Valencià per fer possible la plena reciprocitat entre els respectius canals.

L’ONG recorda que el MUX suprimit a cada territori amb el primer dividend digital, fa quatre anys, és “indispensable per a la reciprocitat televisiva defensada i reclamada pel conjunt de la societat civil i institucions de govern i parlamentàries catalanes, valencianes i balears”.

En les al·legacions també es remarca que, en el cas de Balears i País Valencià, hi ha espai radioelèctric suficient per a un segon MUX (Catalunya ja el té), cosa que “queda fefaentment demostrat” en l’Informe sobre les actuacions necessàries per a l’alliberament del segon dividend digital en condicions òptimes, aprovat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència el maig de 2018.

La FOLC també recorda que la reciprocitat entre territoris limítrofes amb “afinitats lingüístiques i culturals” està contemplada en la Llei General de la Comunicació Audiovisual, així com en la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, ratificada per l’Estat espanyol.