El Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ha posat en marxa el web eleccions.gencat.cat per informar dels diversos comicis que tenen lloc properament, adreçat principalment a electors, formacions polítiques i mitjans de comunicació.

El portal és un recull de tota la informació d’interès relacionada amb les eleccions que són competència de la Generalitat: el Consell General d’Aran i els consells comarcals. A més, presenta de manera genèrica els principals aspectes que regulen les eleccions municipals, al Parlament Europeu i a les entitats municipals descentralitzades, així com de les eleccions generals que s’han de celebrar el proper 28 d’abril.

Al web s’hi pot trobar el calendari electoral, la normativa que regeix els diferents comicis, els formularis, impresos i sol·licituds adreçades als col·lectius interessats, i la informació més rellevant dels dos processos electorals.

La informació que s’ofereix s’anirà actualitzant amb recursos divulgatius i dades per a la recerca, els acords que emetin les juntes electorals, la proclamació de les candidatures i, finalment, la difusió de resultats.