La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya ha obert el procés de licitació per adjudicar els serveis de producció editorial de revistes acadèmiques de diferent periodicitat i temàtica.

Es tracta de les publicacions científiques Artnodes, Digithum i IDP, i les divulgatives COMeIN, Mosaic i Oikonomics.

El procés de producció de les capçaleres de la UOC inclou la preedició; el tractament lingüístic (correcció / traducció); la maquetació i el tractament gràfic, i la publicació.

El pressupost màxim de licitació és de 60.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 15 d’abril.