La Xarxa Audiovisual Local ha obert el procés de licitació per a la contractació del servei de vídeo sota demanda i en directe per a l’explotació amb un model de subscripció de continguts. El pressupost base de licitació és de 199.524 euros (sense IVA) per un contracte d’un any. El termini per presentar ofertes finalitza el 5 de març.

L’objecte del contracte inclou el subministrament d’una aplicació informàtica de vídeo sota demanda i en directe accessible des de múltiples dispositius i plataformes; l’allotjament i execució de l’aplicació en entorn cloud; i el suport i manteniment (correctiu, adaptatiu i evolutiu) de la plataforma.

D’aquesta manera, la XAL es vol proveir d’una plataforma de vídeo al núvol per ingestar, allotjar, gestionar i publicar continguts audiovisuals per a la seva distribució a través d’un servei over-the-top (OTT) de vídeo sota demanda i també amb emissió en directe.

La XAL ja té contractat un servei d’aquestes característiques, la xala.cat, i l’extinció del contracte vigent fa necessària una nova licitació.

.