L’Ajuntament de Barcelona ha obert el procés de licitació per contractar les agència  de mitjans encarregades de gestionar les campanyes de publicitat i actuacions de comunicació institucional.

El pressupost de licitació és de 8.264.462,81 euros (sense IVA), per un contracte d’un any (prorrogable nou mesos). El valor estimat del contracte és de 14.462.809,91 euros. El termini per presentar ofertes finalitza el 3 de setembre.

La licitació consta de dos lots. Un per a les campanyes institucionals multimèdia (dotat amb un pressupost de 7.851.239,67 euros), i l’altre per a les campanyes únicament digitals (413.223,14 euros). Les empreses licitadores només poden presentar oferta per un dels dos lots. El nombre màxim d’adjudicatàries serà de tres en el primer lot i de dos en el segon.

L’objecte del contracte són els serveis d’assessorament estratègic, planificació, mediació en les negociacions, gestió de la contractació d’espais en tots els mitjans convencionals i no convencionals, i secundàriament ideació, creativitat, disseny, producció i/o implementació d’accions especials de comunicació vinculades a les campanyes de mitjans i la designació de les empreses per a la utilització comuna i contractació centralitzada.