El grup Prisa ha tancat els comptes de 2018 amb unes pèrdues netes de 269,3 milions d’euros, multiplicant per 2,6 el resultat negatiu de 102,6 milions assolit en l’exercici anterior. Pel que fa al resultat d’explotació, obté un benefici de 85,3 milions, un 62,1% més que els 52,6 de 2017, amb uns ingressos de 1.280,3 milions, un 4,2% menys que els 1.335,7 de l’any anterior.

Per divisions, la ràdio registra un benefici d’explotació de 43,1 milions d’euros, un increment del 51,7% respecte als 28,4 milions de 2017, amb uns ingressos de 287,6 milions (+2,5%), dels quals 257,6 corresponen a la publicitat (+3%).

Quant a l’àrea de premsa, Prisa aconsegueix un benefici d’explotació d’1 milió d’euros, quan el 2017 va generar unes pèrdues de 14,1 milions. En aquesta divisió els ingressos van ser de 203,2 milions (–7,9%), dels quals 107,2 milions pertanyen a la publicitat (+1,6%) i 68,3 a les vendes (–14%).

Per la seva part, l’àrea audiovisual del grup (la portuguesa Media Capital) registra un benefici d’explotació de 33,6 milions d’euros (+4,5%) i uns ingressos de181,8 milions (+9,9%), i la d’educació, Santillana, de 104 milions (–5,6%), amb uns ingressos de 600,5 milions (–8,5%).

Finalment, el deute bancari total a 31 de desembre de 2018 era de 928,6 milions d’euros, el que representa una reducció de 493 milions respecte al que Prisa devia un any abans.