El Govern ha aprovat atorgar la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal als ajuntaments de Viladecavalls (90.8 de l’FM) i Alp (107.6).

Els dos consistoris ja disposaven de l’adjudicació provisional d’una emissora de freqüència modulada des de feia anys, i ara l’Executiu ha procedit a l’atorgament definitiu de les concessions a Ràdio Vila i Ràdio Alp després que hagin obtingut l’autorització de posada en servei per part del Ministeri d’Indústria, un cop han complert els tràmits administratius i tècnics, i han superat les corresponents inspeccions.