L’Institut de Cultura de Barcelona ha obert el procés de licitació per adjudicar els serveis de comunicació i dinamització del programa Cultura Viva.

El pressupost màxim de licitació és de 53.742,80 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable dotze mesos). El termini per presentar ofertes finalitza el 2 de maig.

Cultura Viva és un programa obert de recerca i desenvolupament de projectes per reconèixer i afavorir espais de participació, circulació i coproducció cultural a Barcelona.

L’ICUB entén que els projectes, activitats, recerques i propostes que genera requereixen una comunicació que vagi més enllà de la tasca de projectar notícies i continguts, que es faci de manera participada, i cohesioni la comunitat involucrada.

Entre les funcions del servei s’inclou la direcció de la comunicació del programa –des del disseny de l’estratègia fins a l’elaboració dels continguts offline i online–, la facilitació de la cohesió entre els projectes de Cultura Viva i els seus responsables, i la facilitació de mecanismes per vincular-hi noves comunitats.

Actualment el programa està format pels següents projectes comunitaris: BAM Cultura Viva; Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona; Xarxa de Comunitats de Memòria; Discofòrum; Música al Carrer; la televisió La Veïnal, i Arxius Oberts.