Les dades d’inversió publicitària del juny en línies generals mostren una millora respecte al període d’estat d’alarma per la crisi sanitària de la Covid-19, tot i que l’ocupació encara està força per sota de la de l’any passat (amb l’excepció d’internet).  

En concret, segons un informe d’Arce Media, el descens més gran es va produir en les revistes mensuals, amb una reducció del 69,11% en el nombre de pàgines de publicitat contractades respecte del juny de 2019, mentre que en les publicacions setmanals va ser del 59,97%. Per la seva part, diaris i dominicals van veure com les insercions van minvar un 40,63%. 

En ràdio els minuts de publicitat van retrocedir un 12,90% en comparació al juny de l’any passat, mentre que en televisió la davallada va ser de l’11,39%. 

El millor resultat es troba a internet, on els impactes publicitaris van créixer un 9,34%, sent l’únic que millora respecte de 2019 (al maig ja ho va fer un 1,7%).  

Al juny tots els mitjans van millorar l’ocupació publicitària en comparació al mes anterior, excepte les revistes mensuals, que van mantenir un percentatge similar de caiguda.