La Universitat Oberta de Catalunya ha publicat una nova edició de la Guia d’experts, eina que pretén facilitar el contacte dels professionals de la comunicació amb el personal docent i investigador de la UOC. La finalitat és promoure la difusió del coneixement al conjunt de la societat.

Aquesta tercera edició de la guia incorpora les dades de 240 experts agrupats en 18 àrees de coneixement: art i cultura; ciutat i urbanisme; comunicació; dret; economia i empresa; educació i e-learning; gestió del coneixement; història; informàtica; literatura i llengües; multimèdia; política; psicologia; salut; societat de la informació i el coneixement; sociologia i antropologia; telecomunicacions; i turisme

L’edició en línia de la Guia d’experts està disponible en castellà, català i anglès, i ofereix la possibilitat de fer cerques dels professors i investigadors per nom i cognoms o per àmbit de coneixement. El document també es pot descarregar en format PDF.