Roca Umbert Fàbrica de les Arts ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei gestió de la publicitat de Ràdio Granollers. El pressupost base de licitació és de 6.000 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable un més). El termini per presentar candidatures finalitza el 10 de gener.

El cànon mínim per al servei serà d’un 45% dels ingressos bruts anuals (més IVA), i els licitadors hauran d’augmentar o igualar en la seva oferta aquest percentatge.