El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Sarrià de Ter la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal.

El consistori ja disposava des de feia anys de l’adjudicació provisional d’una emissora de freqüència modulada en el 87.6 de l’FM. Ara, l’Executiu ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a Ràdio Sarrià un cop s’han complert els tràmits administratius i tècnics i l’emissora ha superat la corresponent inspecció.