L’Ajuntament de Sant Cugat ha obert el procés de licitació per adjudicar els serveis d’informació, comunicació, difusió pública d’anuncis oficials i edictes, i posada en valor de serveis, accions i activitats municipals, a un mitjà en paper, local i gratuït, de periodicitat setmanal, i amb versió online.

El pressupost de licitació és de 246.015,50 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza l’1 de març.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (el 50% de la puntuació) i el tiratge del mitjà (l’altre 50%).