L’edició online de 20 Minutos va posar en marxa fa una setmana un servei gratuït d’accessibilitat que vol resoldre els problemes que es troben a internet les persones amb discapacitat motriu i sensitiva.

En concret, 20 Minutos ha incorporat la interfície intel·ligent Inclusite, amb la qual els usuaris només necessiten uns auriculars i un micròfon per accedir a tot el contingut. Així, poden escollir entre tres modalitats de navegació: les persones amb discapacitat de moviment, podran accedir al web amb la veu; les invidents, amb el teclat; i els que tinguin problemes de vocalització, amb sons.

Al web del gratuït es pot accedir a qualsevol de les tres modalitats des de qualsevol ordinador sense necessitat d’instal·lar cap software o hardware addicional.

20 Minutos és el primer mitjà de l’Estat que ha adaptat el seu web perquè les persones amb discapacitat puguin superar les barreres a la informació digital. Segons l’Institut d’Estadística, hi ha uns 3,8 milions de persones que tenen algun tipus de discapacitat.