El passat dilluns es va constituir el Consell de la Ciutadania d’À Punt Mèdia, l’òrgan assessor en matèria de programació i de continguts del consell rector i de la direcció general del mitjà. És el primer cop en la història que la radiotelevisió pública valenciana compta amb un òrgan de participació ciutadana.

El Consell de la Ciutadania està format per 13 membres: Vicente Muñoz Puelles (nomenat a proposta del Consell Valencià de Cultura); Fernando Moner i Lucía Peris (Conselleria d’Economia Sostenible); Verònica Cantó (Acadèmia Valenciana de la Llengua); Andriy Yakubuk (Consell de la Joventut); Fernando Vilar (Consell Valencià d’Universitats i de Formació Superior); Toño Abad (Col·lectiu Lambda); Julia Sevilla (Federació de Dones Progressistes/Tyrius/Associació Alanna); Nuria Tendeiro (Plataforma del Tercer Sector); Pilar Gloria Devesa, José Reig, María Teresa Puertes i José Ignacio Pastor (designats pel consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació). El mandat és de cinc anys.

El Consell de la Ciutadania, a més d’elegir i proposar a les Corts una persona perquè formi part del consell rector de la CVMC, té les funcions d’informar amb caràcter preceptiu i no vinculant sobre les línies bàsiques de la programació i els aspectes relatius a la programació inclosos en el contracte programa. També exercirà la defensa de l’audiència, rebent i instruint les queixes de la ciutadania.

Igualment, el Consell de la Ciutadania serà l’encarregat d’emetre informes o dictàmens que li encarregui el consell rector, especialment sobre el desenvolupament del contracte programa en els aspectes relatius a la programació, com ara la qualitat, l’impacte social i cultural, les dades d’audiència i el compliment de les quotes d’accessibilitat; i també de recollir les demandes, els suggeriments i els comentaris dels usuaris i fer-los arribar a la direcció, entre d’altres.