La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha obert sengles licitacions, una per a la campanya de comunicació del llançament d’À Punt, i l’altra per al servei integral d’autopromoció.

Per una banda la CVMC ha posat en marxa el procés de licitació per a l’adjudicació de la campanya de publicitat per a l’inici de les emissions televisives i la presentació dels continguts que integraran la programació dels mitjans públics (TV, ràdio i web). El termini d’execució del contracte és de quatre mesos.

El preu màxim de licitació 206.000 euros (sense IVA) i el termini per presentar ofertes finalitza el 12 de març. La mesa de contractació valorarà la solució estratègica i creativa de la campanya (fins a 45 punts), el pla de mitjans (30 punts) i l’oferta econòmica (25 punts).

Per altra banda, ha obert el procés de licitació per a l’adjudicació per a la contractació del servei integral d’autopromoció (disseny, execució i seguiment) dels continguts d’À Punt (TV, ràdio i web). El termini d’execució del contracte és de cinc mesos.

El preu de licitació és de 99.800 euros (sense IVA) i el termini per presentar propostes finalitza el 15 de març. La mesa de contractació valorarà la proposta artística (fins a 60 punts) i l’oferta econòmica (40 punts).