El passat 20 de març va finalitzar el termini perquè Acció Cultural del País Valencià (ACPV) pagués al Govern valencià 600.000 euros de multa pels emissors que remetien el senyal de TV3. Com que l’entitat no va poder fer front a aquesta suma, la quantitat ara ha pujat fins a uns 800.000 euros (un 20% de recàrrec més interessos), que s’han d’abonar en un termini aproximat d’uns 40 dies.

Si no es fa front al pagament, s’iniciarà un procés d’embargament dels comptes corrents i béns mobles i immobles d’ACPV, cosa que pràcticament seria la defunció de l’entitat sense ànim de lucre.

Per aquest motiu, Acció Cultural ha iniciat una campanya de recollida de diners per poder pagar la multa. Les donacions es poden fer directament a dos comptes bancaris o a través de bons d’ajut de 5, 10, 20, 30, 40 o 50 euros, els quals es poden adquirir a qualsevol dels seus casals o a la seu de l’edifici Octubre.