Després de 47 anys, l’històrica Guia de los Medios de Comunicación deixa de publicar-se. Els motius bàsicament són dos. Per una part, l’auge d’internet ha deixat obsoleta la guia en format paper, perquè, tot i que de manera més dispersa, pot oferir una informació similar de manera gratuïta i més actualitzada. L’altra raó és la crisi dels mitjans –els quals pagaven per anunciar-se o destacar dins la guia–, ja que la facturació de l’editora Remarca havia caigut considerablement els darrers tres anys.

Guia de los Medios, que es va començar a publicar el juliol del 1964, recollia trimestralment en unes 1.300 pàgines les dades de contacte, organigrama, tiratge, tarifes, etc., de revistes, diaris, webs, ràdios, televisions, editores, agències de publicitat i agències de comunicació de tot l’Estat.