Tot i que inicialment havia de ser dilluns, finalment divendres passat va deixar d’emetre Ràdio i Televisió de Mallorca, coincidint amb el darrer informatiu televisiu. La fi de les emissions suposa l’acomiadament de 117 treballadors –que rebran una indemnització de 20 dies per any treballat– a banda de les afectacions que pugui generar a les productores externes.

El comitè d’empresa ja ha demanat al jutjat contenciós administratiu la suspensió del tancament. A banda, els representants dels treballadors han exigit la dimissió de la directora general de Treball i Salut Laboral, Juana Maria Camps Bosch, per la “manca de neutralitat” en la tramitació i resolució de l’ERO. En concret, asseguren que es va “vulnerar” els principis d’igualtat i d’imparcialitat entre les parts en “haver donat il·legalment i extemporàniament l’oportunitat a l’empresa d’esmenar els defectes detectats” en la seva sol·licitud.

La plantilla va assegurar que arribava “un dels moments més durs, que és el final de la producció pròpia”. En un comunicat, assegurava que “acaba així un servei públic que va començar l’any 2006 i que ha ofert als espectadors una informació plural i propera, gràcies a l’esforç humà de la redacció, la xarxa de corresponsalies i diferents productes que han elaborat programes de qualitat amb un compromís molt clar: fer una televisió pública, austera, al servei del ciutadà, plural i compromesa amb Mallorca”.

El Consell de Mallorca va tornar a justificar el tancament com a part de la seva “política d’austeritat i responsabilitat” en el context econòmic actual, perquè no podia suportar el cost de 10 milions d’euros anuals. El Consell també va referir-se a la “insostenibilitat” de a nivell econòmic i financer de RTV Mallorca i “l’escassesa” de recursos de què disposa la institució per fer-hi front.