La seixantena de treballadors del ja desaparegut ADN rebran una indemnització de 35 dies per any treballat, a més d’un complement que acostarà la xifra final als 45 dies que correspondrien per acomiadament improcedent. Ara és el Ministeri de Treball qui ha de resoldre l’expedient abans d’acabar el mes.

Amb tot, Planeta intenta recol·locar una part de la plantilla en altres branques editorials del grup, tot i que no s’espera que siguin més del 10% els que continuïn. Els motius serien tant la manca d’oferta com el fet de tenir uns perfils professionals que no s’acaben d’ajustar a la resta de negocis de l’editora.

A banda, Planeta s’està negociant amb els fotògrafs perquè rebin una indemnització: tot i que no estaven contractats, treballaven en exclusiva per ADN.