Després de l’entrevista que aquest dijous Comunicació 21 ha publicat amb Anna Balletbò, membre del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), aquesta s’ha adreçat al nostre mitjà per realitzar les següents apreciacions:

“1. No em reconec en el titular que diu que cal un reajustament de plantilla a la Corporació, potser no m’he explicat bé. Com queda palès a l’interior de l’entrevista, el que explico és que cal un reajustament de les feines, cosa que ja s’està fent amb l’aparició dels nous canals de la TDT.

2. Em manifesto defensora del servei públic i en conseqüència estic en contra de qualsevol cosa que pugui perjudicar aquest objectiu.

3. Vull assenyalar que, en qualsevol cas, l’entrevista era a títol personal i les meves opinions, les expressades realment al marge d’aquelles en les que no em reconec, són de la meva absoluta responsabilitat i no comprometen a cap directiu de l’empresa ni al consell de govern.”