Durant l’any 2011, el grup Antena 3 va obtenir uns beneficis de 93,43 milions d’euros, un 14,4% menys que 109,13 milions de l’any anterior, principalment per la caiguda d’ingressos i l’augment de despeses d’explotació.

En concret, els ingressos del grup, van ser de 805,21 milions d’euros, un 0,3% inferior als 807,71 del 2010. En concret, mentre els ingressos ordinaris van augmentar lleument, dels 773,32 milions del 2010 als 778,68 del 2011 (+0,7%), en el concepte ‘altres ingressos’ es va passar de 34,39 a 26,53 milions (-22,9%), pel menor consum d’SMS i trucades a telèfons a tarifació especial.

A més, les despeses d’explotació van augmentar un 4,6%, dels 650,77 milions del 2010 als 680,79 de l’any passat, per l’increment de produccions cinematogràfiques d’Antena 3 Films i per la inversió en programació de televisió.

Així, el resultat brut d’explotació (EBITDA) del grup és de 124,43 milions, un 20,7% menys que els 156,95 del 2010, mentre que el benefici d’explotació (EBIT) és de 108,59 milions, un 23% inferior als 141,07 de l’any anterior.

El deute financer net del grup Antena 3 a 31 de desembre del 2011 era de 79,1 milions d’euros, quan un any abans era de 99,8 milions. A banda, el consell d’administració proposarà a la junta d’accionistes distribuir un dividend complementari de 0,23 euros per acció, que es sumaria als 0,22 euros pagats el 14 de desembre.