Els primers tres mesos de l’any, el Grupo Antena 3 ha obtingut uns beneficis de 19,57 milions d’euros, xifra que suposa un 23,5% més que el mateix període del 2010, quan en va guanyar 15,85, mentre que els beneficis nets abans d’impostos han estat de 24,78 milions, un 26,8%.

Antena 3 explica que la millora és a causa del creixement de la pròpia quota de mercat del grup, tot i que en el capítol d’altres ingressos, amb 6,39 milions, la caiguda ha estat del 28,9% per la baixada del consum de missatges SMS i de les trucades a 905.

Segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), els ingressos ordinaris han estat de 197,44 milions d’euros, un 7,3% més que el primer trimestre del 2010, mentre que s’han obtingut 203,83 milions d’ingressos nets, un increment del 5,6%.

Pel que fa al benefici brut d’explotació (Ebitda) del primer trimestre ha estat de 29,1 milions, un 16,2% més, mentre que l’Ebit assolit és de 25,22 milions, un 19,8% superior.

Quant a les despeses d’explotació del grup durant el període gener-març, han estat de 174,4 milions d’euros, un 4,4% més, segons Antena 3 principalment per la inversió en la programació televisiva, que ha permès incrementar l’audiència, i per l’augment en les amortitzacions de pel·lícules de cinema.

Finalment, la posició financera del grup a finals del primer trimestre del 2011 és de 60 milions d’euros negatius, un 40% menys que al desembre del 2010, quan el deute bancari era de 99,8 milions.