Durant el primer semestre del 2011, el grup Antena 3 ha obtingut un benefici net de 53,9 milions d’euros, un 6,4% menys que els 57,6 milions del mateix període de l’any passat. La davallada s’ha produït tot i haver augmentat els ingressos publicitaris un 0,5% fins als 408 milions. Amb tot, els ingressos totals van ser de 420,8 milions, un 0,4%.

El decreixement, doncs, es produeix en ‘altres ingressos’, que cauen un 23,8% fins als 12,8 milions, principalment per la disminució en el consum en sms i 905, segons explica el grup presidit per José Manuel Lara Bosch. Pel que fa al benefici d’explotació, passa dels 77,8 del primer semestre del 2010 als 70,1 actuals, un 9,9% menys.

Quant a la divisió televisiva, els ingressos van ser de 347,7 milions, un 0,5% més que els 345,9 de l’any passat. En canvi, el resultat d’explotació es va reduir un 11,5%, en passar de 68,4 milions a 60,5.

Pel que fa a Uniprex, (Onda Cero i Europa FM), el resultat d’explotació dels primers sis mesos del 2011 ha estat de 11,5 milions d’euros, un 7,2% menys que els 12,4 de fa un any. A banda, en ràdio es van registrar uns ingressos nets de 47,5 milions d’euros, un 1% menys que de gener a juny de l’any passat.