El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, dependent del Ministeri d’Hisenda, ha anul·lat una campanya publicitària del Palau de la Música de València després que el grup 20 Minutos presentés un recurs perquè el plec de edicions excloïa les seves edicions impresa i digital, però en canvi incloïa altres mitjans amb menys audiència i difusió al País Valencià.

La resolució del Tribunal dóna la raó al grup i explica que la direcció del Palau, que depèn de l’Ajuntament, ha reconegut els fets i les argumentacions al·legades pel grup, i accepta modificar els plecs del concurs i tornar al punt de partida. Amb l’anul·lació es busca assegurar la no discriminació i la igualtat de tracte entre els aspirants a la licitació, així com “l’eficient utilització dels fons públics”, informa el mitjà.

El plec tècnic de la campanya, que compta amb un pressupost de 800.000 euros, incloïa un llistat amb una sèrie de diaris impresos i digitals sobre els quals havia de planificar-se, on no hi era 20 Minutos. En canvi, sí que hi constaven les edicions impreses d’El Mundo, ABC i La Razón, amb menys lectors al País Valencià, segons l’EGM, així com el portal de Levante-EMV, entre d’altres.