El proper 28 de març es preveu que s’escullin els membres del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el nombre dels quals quedarà reduït de dotze a sis. Els grups parlamentaris poden presentar candidatures des d’aquest dimarts i fins el proper dilluns 19 de març.

La setmana passada, els degans de les facultats catalanes amb estudis de comunicació van enviar una carta oberta on demanaven que l’elecció dels consellers a la CCMA (i el CAC) respongui als criteris d’independència i professionalitat, i que no s’utilitzi la majoria parlamentària simple per escollir els representants per criteris d’afinitat política.

A més, els degans mostraven la seva preocupació per les modificacions legislatives aprovades al febrer pel Parlament, ja que consideren que poden tenir un “efecte negatiu” sobre el model català de mitjans públics.

En una mateix sentit, des del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) s’ha recordat que la llei de la Corporació recentment modificada explicita que els membres del consell de govern han de tenir “mèrits professionals rellevants”, i s’apel·la al compliment “estricte” de la normativa i a deixar fora els criteris partidistes o d’afinitat ideològica a l’hora de proposar-los o de triar-los.

L’SPC efectua aquesta petició davant les informacions que donen per fet que, dels sis membres del nou consell de govern, tres seran proposats per CiU (un dels quals, d’Unió), dos pel PSC, i un pel PP. Segons l’organització, això és una “veritable perversió” de la lletra i l’esperit de la llei de la CCMA.

Per això, el Sindicat de Periodistes demana als grups parlamentaris i al CAC que extremin el rigor i no actuïn en sentit contrari als objectius declarats de la Llei en el seu preàmbul.

El CAC ha de verificar la idoneïtat dels candidats

Un cop els grups parlamentaris hagin presentat les candidatures per formar part del consell de govern de la CCMA, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, les enviarà al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) perquè en verifiqui la idoneïtat amb “criteris estrictes de competència professional”. Segons la llei, l’ens ha de valorar especialment que els candidats hagin exercit funcions d’administració, alta direcció, control o assessorament, o funcions de responsabilitat similar en entitats públiques o privades.

Un cop el CAC enviï el seu informe al Parlament, les candidatures hauran de comparèixer davant la comissió d’afers institucionals per sotmetre’s a examen públic. Superat aquest tràmit, el Parlament podrà procedir a l’elecció dels sis consellers (entre ells el president), cosa que es preveu passi el 28 de març.

Si en una primera votació no obtinguessin el suport de dos terços de la cambra, segons la nova llei de la Corporació podran ser escollits per majoria simple en segona votació.

Actualment, el consell de govern de la CCMA està format per Enric Marín (president), Anna Balletbò, Eduard Berraondo, Brauli Duart, Xavier Guitart, Roger Loppacher, Núria Llorach, Joan Manuel del Pozo, Armand Querol, Àngela Vinent i Josep Vinyeta. El dotzè membre, Marc Puig, va deixar el càrrec el passat juny per incorporar-se com a director de comunicació i atenció ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.