El grup de treball impulsat al novembre pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), que busca una solució consensuada per evitar les molèsties que provoca l’augment sobtat de so en la televisió, ha començat a treballar. Integrat per 15 entitats del sector, aquest dijous va mantenir la seva primera reunió de treball i va aprovar un document amb les primeres mesures.

La proposta aprovada inclou la fixació de sistemes tècnics de mesura consensuats per disposar d’uns criteris objectius que facilitin l’autoregulació; el seguiment i la participació del grup de treball en altres comitès que analitzen la qüestió en l’àmbit espanyol; els contactes i la coordinació amb experts de la Unió Europea per tal d’uniformitzar les propostes que es facin, i la possibilitat d’avaluar el compliment dels acords d’autoregulació mitjançant un segell de qualitat.

En la trobada es van analitzar les queixes rebudes i, segons els treballs i contactes internacionals fets pels membres del grup, també s’han detectat canvis sobtats de volum sonor en el pas d’un programa al següent, ocasionats pel fet que moltes produccions alienes a la cadena, així com canvis de nivell sonor en canviar d’una cadena a una altra.

La normativa

Les dues lleis marc del sector audiovisual, tant la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, com la Llei general de la comunicació audiovisual estatal, regulen les diferències de so en el pas de la programació a la publicitat.

En concret, la llei catalana estableix que “els processos de tractament dels senyals originals no poden produir en els espectadors un increment sonor notòriament perceptible respecte de l’emissió immediatament anterior”. En una línia similar, la llei estatal assenyala que el nivell sonor dels missatges publicitaris “no pot ser superior al nivell mitjà del programa anterior”.

A banda, la Unió Europea de Radiodifusió (UER) i la Unió Internacional de les Telecomunicacions (UIT) tenen sengles recomanacions, la UER R128 i la ITU-R BS.1770, respectivament, per tractar de solucionar el problema.

El grup de treball, coordinat pel vicepresident del CAC, Josep Font, està format per: 8tv, Associació Catalana de Concessionaris Privats de la TDT Local, Associació de Mitjans de Proximitat, Associació Empresarial de Publicitat, Audio Engineering Society (Spain), Barcelona Televisió, Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Coordinadora de Televisions Públiques Locals, Enginyeria i Arquitectura La Salle, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), Lavinia, Mediapro, RTVE-Catalunya i Xarxa Audiovisual Local (XAL).