El Parlament Europeu va aprovar dimecres l’informe del Comitè d’Afers Jurídics sobre la proposta de Directiva sobre els drets d’autor en el mercat únic digital, a favor de la qual van fer campanya la Federació Internacional de Periodistes, la Federació Europea de Periodistes i la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya, que han celebrat el resultat de la votació. La proposta es va aprovar amb 438 vots favorables, 226 en contra i 39 abstencions.

Segons la FAPE, la Directiva és “fonamental” perquè els drets d’autor generats per l’explotació de continguts informatius a internet es reparteixin “de forma justa” entre editors i periodistes.

L’informe aprovat introdueix l’obligació d’informar els periodistes sobre l’explotació de les seves obres i els ingressos derivats dels seus usos en el format que sigui. També inidica que els professionals de la informació han de poder reclamar el pagament addicional quan l’explotació de la seva feina sobrepassa els termes del contracte. El text també preveu que es doni als autors l’oportunitat de portar qualsevol litigi al mecanisme de mediació o als tribunals, essent representats pels seus sindicats.

“És un gran pas endavant en la defensa dels drets dels periodistes i dels autors, que han estat violats durant anys per gegants tecnològics”, celebra el secretari general de la FIP, Anthony Bellanger. “Seguirem fent campanya perquè el Consell Europeu accepti tots els termes d’aquesta Directiva”, afegeix.