Per celebrar el seu tercer aniversari, Atreseries estrena aquest dilluns El quiz de las series, un concurs diari interactiu que es juga a través de la televisió i el mòbil. Presentat per l’actriu María Zamora, el programa plantejarà a les 21.15 h una dotzena de preguntes sobre sèries estatals i internacionals que els espectadors hauran de respondre a través dels seues dispositius mòbils al web quizseries.es.

Al portal sortiran tres opcions de resposta a les preguntes del concurs, les quals només seran visibles sintonitzant Atreseries. Cada qüestió es resoldrà simultàniament a la televisió i al web.

Per optar al premi els participants hauran de respondre correctament a les 12 preguntes del dia. Com a màxim hi haurà cinc guanyadors diaris, que es distribuirien els diners a parts iguals. Si hi hagués més de cinc els guanyadors es designarien per sorteig.

El premi d’El quiz de las series està establert en 250 euros per programa, els quals són acumulables si no hi ha cap encertant de les 12 preguntes.