Durant el primer semestre de l’any, Atresmedia ha assolit un benefici net de 37,779 milions d’euros, un 29,9% més que els 29,082 milions registrats durant el mateix període de 2013.A més, el grup ha obtingut uns beneficis d’explotació de 52,027 milions d’euros, un 69,1% superior als 30,772 milions de l’any passat.

Pel que fa als ingressos nets, aquests han estat de 450,665 milions, un 6,5% més que els 423,030 milions el primer semestre de 2013, mentre que la despesa ha estat de 390,459 milions, un 1,8% superior als 383,522 milions de fa un any.

Per divisions, a la televisió els ingressos nets s’incrementen un 6,5% (de 375,952 milions a 400,271) mentre que la despesa ho fa un 3% (de 31,993 milions a 34,840). A la ràdio, els ingressos nets augmenten un 6,2% (de 40,008 milions d’euros a 42,505), però les despeses ho fan més, un 8,9% (de 31,993 milions a 34,840).