La Fundació Atresmedia obre una nova etapa en què ha reorientat el seu eix d’actuació per impulsar l’alfabetització mediàtica i informacional entre infants i joves. “En un context marcat per la sobreinformació, volem ajudar nens i joves a adquirir les habilitats necessàries per entendre i analitzar tota la informació i els continguts que consumeixen, i també perquè siguin responsables quan creen i comparteixen continguts a través de les diferents plataformes a les quals tenen accés”, explica José Creuheras, president de la Fundació Atresmedia.

“Volem que aprofitin la multitud d’oportunitats que ofereix l’actual entorn mediàtic, però evitant-ne els riscos, perquè estem convençuts que les competències mediàtiques, informacionals i digitals juguen un paper fonamental perquè els nens d’avui arribin a ser en el futur ciutadans més ben informats i més lliures”, afegeix.

En aquesta nova etapa, la directora general corporativa d’Atresmedia, Patricia Pérez, assumeix la direcció de la Fundació, amb Susana Gato com a directora adjunta.

Així doncs, la Fundació Atresmedia vol promoure el desenvolupament de competències en nens i joves que els permetin una gestió segura i responsable de la informació que consumeixen, creen i comparteixen: des d’analitzar un titular a identificar biaixos, diferenciar fets i opinions, reflexionar sobre si el contingut a compartir és adequat, investigar sobre l’autoria de la informació, protegir-se dels riscos digitals, etc.

A més, es proposa col·laborar amb la comunitat educativa per acompanyar els més joves en el desenvolupament d’aquestes competències i donar-los a conèixer les conseqüències de les seves accions en l’entorn mediàtic.

La Fundació desenvoluparà la seva activitat al voltant de tres àmbits: investigació, sensibilització i aprenentatge, centrats en l’impuls del pensament crític com a eina per combatre la desinformació, la promoció de la creativitat responsable i el foment dels valors, especialment aquells relacionats amb l’alfabetització mediàtica.

Un comitè d’experts format per professionals de diferents àmbits especialitzats en alfabetització mediàtica i informacional s’encarregarà de guiar i avalar els projectes i les activitats de la Fundació.

Amb l’inici de la nova etapa, la Fundació Atresmedia ha renovat el logotip i el web, i ha llançat una campanya de comunicació per donar a conèixer el nou àmbit d’actuació que es difondrà a través de tots els canals televisius, radiofònics i digitals del grup.