Malgrat l’impacte de la crisi sanitària en el conjunt dels mitjans, Atresmedia ha aconseguit mantenir-se en números negres durant el primer semestre de 2020. En concret, el grup ha registrat un benefici net de 22,639 milions d’euros, una caiguda del 67,4% respecte dels 69,540 milions del mateix període de 2019. El benefici d’explotació és de 33,252 milions, un 64,6% menys que els 93,982 milions de l’any passat.

De gener a juny de 2020, Atresmedia va aconseguir uns ingressos nets de 374,954 milions d’euros, una caiguda del 30,6% en comparació als 539,905 milions de 2019. Per la seva part, la despesa va disminuir un 23,8%, de 436,135 milions a 332,158.

Per divisions, la d’audiovisual (televisió, digital, i producció i distribució de continguts) obté un benefici d’explotació de 34,819 milions d’euros, un 59,7% menys que els 86,491 milions dels primers sis mesos de 2019. En aquesta gran àrea els ingressos nets cauen un 30,1% (de 501,701 milions a 350,629), mentre que les despeses ho fan un 24,4% (de 406,819 milions a 307,594).

Per la seva part, la divisió de ràdio d’Atresmedia registra unes pèrdues d’explotació d’1,567 milions d’euros, quan en el primer semestre de 2019 va obtenir un benefici de 7,491 milions. Aquí els ingressos nets baixen un 31,7% (de 43,290 milions a 29,586) i les despeses un 13,3% (de 34,402 milions a 29,825).