En seva lluita per a la implementació d’una educació en comunicació dirigida a l’alumnat, l’associació AulaMèdia ha posat en marxa una nova eina que vol servir d’ajut al professorat per desenvolupar aquesta tasca. Es tracta del web Educom, on ofereix reflexions, recursos i experiències per impulsar l’educació mediàtica a les aules.

“A la societat del segle XXI en què vivim, és necessària una consciència social davant els mitjans de comunicació, una alfabetització mediàtica de la societat que doti a la ciutadania d’una mirada crítica davant les pantalles”, apunta AulaMèdia.

El nou portal vol dotar de recursos el professorat per a l’educació en les eines tecnològiques audiovisuals, en els llenguatges i, sobretot, en l’anàlisi dels continguts mediàtics.