El Consell Executiu ha autoritzat aquest dimarts la modificació de l’estructura de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) perquè Televisió de Catalunya absorbeixi les filials Activa Multimèdia Digital i CCRTV Interactiva, que quedaran extingides. L’objectiu és simplificar l’estructura del grup, optimitzar-ne la gestió i millorar-ne l’eficiència. Es calcula que la mesura permetrà estalviar uns 5,7 milions d’euros entre els anys 2011 i 2012.

El patrimoni i els 121 treballadors de les dues empreses passaran a incorporar-se a TVC, que en subrogarà tots els drets i obligacions. Per tirar endavant la fusió, el Govern també ha aprovat autoritzar la modificació dels estatuts de TVC perquè incloguin en el seu objecte social el de les societats absorbides.

El passat 13 d’abril, el consell de govern de la CCMA ja va aprovar el procés de fusió per absorció d’Activa Multimèdia i CCRTV Interactiva per part de TV3, en el que és el primer pas per a la conversió del grup en una única empresa de mitjans.

Segons recorda el Consell Executiu, la mesura s’emmarca en el Pla de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic adoptat per la Generalitat el passat 1 de juny, i el qual preveia reduir de 6 a 3 el nombre d’empreses de la CCMA.

El Govern entén que el pla és “plenament coherent” amb la seva política d’austeritat, que permet “millorar l’eficiència i l’eficàcia de l’empresa” i que garanteix “el manteniment del nivell de qualitat i competitivitat del servei públic de televisió”.