Durant el darrer any, un 58,6% dels internautes catalans majors de 16 anys ha consultat informació d’actualitat a diaris o revistes online, segons dades de l’enquesta del 2010 sobre l’ús de tecnologies de la informació i comunicació a les llars de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La xifra és set dècimes inferior a la obtinguda el 2009, quan el percentatge era del 59,3%, tot i que 19,3 punts superiors al 39,3% del 2008. Quant al fet d’escoltar ràdio o veure televisió per internet, el percentatge és del 41,1%, dues dècimes menys que al 2009.

L’enquesta, feta pública aquest octubre, mostra com a les Illes Balears, el consum de mitjans escrits online ha augmentat 7,6 punts, passant del 57,1% d’internautes del 2009 al 64,7% actual. La diferència encara és més notòria respecte al 2008, de 15,9 punts, quan el percentatge era de 48,8. En canvi, a les Balears el consum de ràdio i televisió a la xarxa cau: del 40,9% de l’enquesta del 2009 al 35,5% de la del 2010.

Pel que fa al País Valencià, el consum de diaris i revistes online també baixa, en aquest cas de manera més pronunciada. En concret, el 64,2% d’internautes valencians consumia aquests productes segons l’enquesta de l’INE del 2009, mentre que ara el percentatge és del 49,5, una caiguda de 14,7 punts, que gairebé recula fins a les dades del 2008, quan la xifra era del 43,5%. Quant al consum de ràdio i televisió online, aquest sí augmenta, passant del 39,5% de fa un any al 43,3% actual.

Finalment, en el conjunt de l’Estat, el percentatge d’internautes que consumeix premsa escrita baixa 1,8 punts: a l’enquesta del 2009 era d’un 63,8%, i ara baixa fins al 62%. Amb tot, la xifra és 14,5 punts superior a la del 2008, quan era del 47,5%. Pel que fa al consum de ràdio i televisió a internet, aquest puja molt lleugerament i passa del 42,1% del 2009 al 42,2% del 2010.