Informació i Comunicació de Barcelona ha obert el procés de licitació per a l’adjudicació dels serveis de suport, integració i manteniment dels sistemes d’edició, emmagatzematge, transcodificació i llibreria de cintes dels estudis de televisió de betevé.

El pressupost de licitació és de 120.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable tres anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 21 de novembre.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 60 punts d’un total de 100), la inclusió d’un servei d’emergències 24 hores per a situacions crítiques sense cost addicional (20 punts) i l’elaboració d’un pla de formació del personal tècnic de betevé (20 punts).