La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna i la productora Blue Globe Media crearan un laboratori d’innovació format per periodistes professionals i estudiants, el qual tindrà per objectiu explorar nous canals, llenguatges i continguts per arribar als lectors més joves.

En aquest laboratori, els estudiants podran proposar eines i narratives adaptades als nous hàbits de consum, les quals s’implementaran a través de Blue Globe Media en mitjans tant impresos com digitals per apropar la informació d’actualitat a lectors en edat escolar.

Una comissió de seguiment formada per representants de la Facultat i la productora determinarà els projectes a desenvolupar i la seva coordinació.