L’Ajuntament de Borrassà ha posat en marxa un canal informatiu de televisió local online, Borrassà TV, amb l’objectiu de millorar la informació amb els veïns i de disposar d’un arxiu de vídeos dels actes més rellevants que es duen a terme a la població de l’Alt Empordà, de tan sols 665 habitants.

El nou canal està inserit al web de l’Ajuntament i els vídeos que es produeixen també queden emmagatzemats a YouTube.

El projecte es fa conjuntament amb Tramuntana TV, que és l’empresa encarregada d’enregistrar les imatges i gestionar aquest canal televisiu. Aquest model de televisió local per internet va rebre el premi Carles Rahola de Comunicació Local, atorgat per la Diputació de Girona i la demarcació gironina del Col·legi de Periodistes, amb el qual es proposa que qualsevol ajuntament, per petit que sigui, pugui disposar de continguts audiovisuals online.