Informació i Comunicació de Barcelona (ICB), l’empresa municipal gestora de BTV, ha posat en marxa el procés de licitació per a la contractació del servei de plataforma de vídeo online (OVP) per a la radiotelevisió pública. El pressupost base de licitació és de 100.000 euros anuals (sense IVA) i el termini per presentar ofertes finalitza el 13 de juliol. El contracte serà d’un any prorrogable com a màxim una anualitat més.

El nou servei de plataforma de vídeo on line formarà part d’un conjunt de canvis estructurals, de producció i distribució de continguts. BTV considera que el servei d’OVP és clau en la seva estratègia, ja que ha de permetre distribuir de manera senzilla, ràpida  i amb bona qualitat els diferents continguts audiovisuals a totes les plataformes de distribució on el mitjà tingui presència, tant en directe com a la carta.