Els impulsors de Cafè amb Llet s’han proposat que la publicació surti de l’àmbit de difusió habitual en paper (la Selva i l’Alt Maresme ) i arribar a tot Catalunya mensualment amb un tiratge de 145.000 exemplars. Per fer-ho possible, han endegat una campanya de micromecenatge amb l’objectiu d’aconseguir 25.500 euros, amb els quals es garantiria la producció i distribució dels quatre primers números (d’abril a juliol).

La iniciativa persegueix posar en circulació una publicació massiva i gratuïta per donar resposta a la “manipulació” o al “silenci” respecte alguns temes per part dels grans diaris, als quals acusen d’estar “en mans de la banca”. D’aquesta manera, es vol informar al màxim de població del que no expliquen els diaris i apropar la informació que circula per la xarxa als lectors del paper.

Els continguts girarien entorn a tres eixos: denunciar i deixar en evidència les diferents estratègies antisocials de les elits; donar visibilitat a les mobilitzacions ciutadanes, i donar visibilitat a les alternatives.

Publicació pont

La funció de la publicació, que tindria vuit pàgines, no seria aprofundir en els temes, sinó donar a conèixer les informacions i facilitar les eines necessàries perquè els lectors les puguin ampliar, ja sigui dirigint-les a altres projectes informatius o a col·lectius i associacions.

En aquest sentit, des de Cafè amb Llet recorden que ja existeixen publicacions impreses i digitals alternatives amb uns mateixos objectius, però amb audiències limitades. Per això, la revista gironina s’ofereix com a “pont” entre aquests mitjans i la població que no els coneix.

Primera etapa

El projecte per als primers quatre números té un cost de 35.500 euros, 25.500 dels quals sorgirien del micromecenatge i la resta de la publicitat. Un cop en marxa, la idea és que durant els quatre primers mesos es pugui implicar molta més gent per al finançament d’una hipotètica segona etapa que aniria de setembre a desembre.