L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei d’inserció de publicitat institucional en mitjans de comunicació.

El pressupost base de licitació és de 113.550 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable una anualitat). El termini per presentar ofertes finalitza el 17 de setembre.

La licitació consta de dos lots: el primer és per a la inserció de la publicitat institucional en premsa impresa, webs i ràdios (pressupostat amb 49.000 euros), i el segon per a televisions (64.550 euros).