El Servei Català de la Salut ha obert el procés de licitació per adjudicar els serveis de gabinet de premsa i relacions externes de les regions sanitàries de Tarragona i Terres de l’Ebre. El pressupost de licitació és de 42.661,86 euros (sense IVA) per un contracte de sis mesos (prorrogable sis més). El termini per presentar ofertes finalitza el 18 de juliol.

L’objecte del contracte és planificar, coordinar i supervisar la comunicació externa, especialment pel que fa referència als mitjans de comunicació de la zona; promoure i difondre les actuacions de CatSalut mitjançant la comunicació de notícies i l’elaboració de productes comunicatius i d’articles de divulgació de la política de salut; donar suport en els aspectes comunicatius i protocol·laris dels actes oficials, i fer el recull periòdic de les notícies relacionades amb la salut i publicades a la premsa escrita, entre d’altres.